Ομιλητές

Αγοραστός Θεόδωρος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Α.Π.Θ.


Αθανασιάδης Απόστολος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Διευθυντής Γ’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, Α.Π.Θ.


Αθανασίου Σταύρος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Ουρογυναικολογίας, Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρογυναικολογίας (EUGA)


Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών


Αντσακλής Παναγιώτης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Ιατρικής Εμβρύου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Αντσακλής Αριστείδης
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής & Περιγεννητικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Διάγνωσης & Θεραπείας του Εμβρύου, Πρόεδρος της Ελλ. Ετ. Υπερήχων στην Ιατρική και Βιολογία, Διευθυντής Τμήματος
Ιατρικής Εμβρύου ΙΑΣΩ


Αντωνάκης Γεώργιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών


Αργυρού Κυριακή
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιμελήτρια ΜΗΤΕΡΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Υπερήχων, Πρόεδρος ΕΝ.Μ.Γ.Ε.


Βάκας Παναγιώτης
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ”


Βατοπούλου Αναστασία
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικευμένη στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη


Βλάχος Νικόλαος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής EKΠΑ


Βλάχος Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Γυναικολογικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής EKΠΑ


Βραχνής Νικόλαος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. “ΑΤΤΙΚΟΝ”


Γαλάζιος Γεώργιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Γ.Π.Ν. Αλεξανδρούπολης


Γρηγοριάδης Θεμιστοκλής
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Ουρογυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Δαπόντε Αλέξανδρος
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Π.Ν. Λάρισας


Δασκαλάκης Γεώργιος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής


Δεληγεώρογλου Ευθύμιος
Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, “ΑΡΕΤΑΕΙΟΝ” Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Διευθυντής Τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Εφορείας Αρεταιείου Νοσοκομείου


Δεληγεώρογλου Νικολέττα
Δικηγόρος


Δίνας Κωνσταντίνος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Διευθυντής Β’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”


Δουλγεράκης Εμμανουήλ
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου “ΙΑΣΩ”


Δούσκος Αθανάσιος
Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Δρακάκης Πέτρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Ελευθεριάδης Μακάριος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ” Νοσοκομείο


Ζαβλανός Απόστολος
Ακαδημαικός Υπότροφος Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”


Θωμάκος Νικόλαος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Γυναικολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. “ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Καλανταρίδου Σοφία
Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας και Στείρωσης, Διευθύντρια Γ’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής


Καλλιπολίτης Γεώργιος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου “ΜΗΤΕΡΑ”


Καλογιαννίδης Ιωάννης
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”


Καραμάνου Μαριάννα
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αν. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής & Ιατρικής Δεοντολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Καρούντζος Βασίλης
Ειδικευόμενος Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Κρεατσάς Γεώργιος
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ Λινάρδος Νικόλαος Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαιευτήριο “ΜΗΤΕΡΑ”


Λουτράδης Δημήτριος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”, Πρόεδρος Ε.Μ.Γ.Ε.


Λυμπέρης Βασίλης
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης


Μαθιόπουλος Δημήτριος
Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ενδοσκοπικό Τμήμα & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Μαιευτήριο “ΡΕΑ”


Μακράκης Ευάγγελος
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Έμβρυο A.R.T., ΜΙΥΑ ΑΚΕΣΩ-Έμβρυο A.R.T.


Μακρυδήμας Γεωργιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Μαμόπουλος Απόστολος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος της Ελληνικής Εταρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής


Μανταλενάκης Σέργιος
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Α.Π.Θ.


Ματαλλιωτάκης Ιωάννης
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης


Μεσσήνης Ιωάννης
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Μητσοτάκης Κυριάκος
Ναυπηγός-Μηχανικός


Μίκος Θεμιστοκλής
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Α΄Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.


Μιχαλόπουλος Σπυρίδων
Ειδικευόμενος Γυναικολογίας Μαιευτικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης


Μορτάκης Αλέξανδρος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών


Μπαλαξής Δημήτριος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διευθυντής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοσκομείου Σερρών


Μπουρουτζόγλου Μαρία
Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μαιών Ελλάδος “ΜΑΙΕΥΣΗ”


Νικολοπούλου Ράνια
Μαία MSc, Τομεάρχης “ΑΡΕΤΑΙΟΝ” Νοσοκομείο, Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Μ.Μ.Α., Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ψυχοπροφυλακτικής Εταιρείας


Νταφόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, Π. Ν. Λάρισας


Ντόμαλη Αικατερίνη
Επίκ. Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Πανοσκάλτσης Θεόδωρος
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Ενδοσκοπικής Γυναικολογικής Χειρουργικής, Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου “ΑΡΕΤΑΊΕΙΟΝ”


Πανταζής Κωνσταντίνος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Εξειδικευμένος στην Ουρογυναικολογία, Θεσσαλονίκη


Παπανικολάου Αλέξιος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.


Παπαντωνίου Νίκος
Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ε.Ε.Υ.Μ.Γ., Γ.Γρ. Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος


Παππά Καλλιόπη
Αν. Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΙΒΕΑ


Παρασκευαΐδης Ευάγγελος
Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημαϊκής Ομάδας Μελετών Παθολογίας Τραχήλου


Πετρόπουλος Παρασκευάς
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διευθυντής Μαιευτικών Γυναικολογικών Υπερήχων, Μαιευτήριο “ΙΑΣΩ”, Γ.Γ. Ε.Μ.Γ.Ε.


Ποτήρης Αναστάσιος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος


Πρωτοπαπάς Αθανάσιος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών


Ροδολάκης Αλέξανδρος
Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Σαλάκος Νικόλαος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο “ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ”


Σίμου Μαρία
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Ιατρικής Εμβρύου, Fetal Medicine Diploma (FMF), Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ


Σύριος Κωνσταντίνος
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μαιευτήριο “ΜΗΤΕΡΑ”


Συριστατίδης Χαράλαμπος
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Υπεύθυνος Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ” ΕΚΠΑ


Τρομπούκης Παντελής
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείο “ΙΑΣΩ”


Τσαγκούλης Ματθαίος
Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας Π.Ν. Λάρισας


Τσιαούση Ιωάννα
Γυναικολόγος -Μαιευτήρας, MSc MBA E&B Athens


Τσίμαρης Παντελής
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, MD, PhD, IFEPAG, Ειδικός Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία


Τσουκαλά Ελένη
Μαία, Προϊσταμένη Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού, Νοσοκομείο “ΙΑΣΩ”


Χαϊδόπουλος Δημήτριος
Επίκ. Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”


Ψαθάς Παναγιώτης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιδρυτικό Μέλος INSTITUTE OF LIFE-ΙΑΣΩ

Back to Top